Naše služby

 

Geometrické plány

 • na zameranie novostavby ku kolaudácií
 • pre prevod nehnuteľností
 • na určenie vlastníckeho práva pozemkov
 • na rozdelenie nehnuteľností
 • na vyznačenie vecného bremena
 • na zmenu hranice zastavaného územia obce príp. katastrálnej hranice
 • atd.

Adresný bod

 • zameranie adresného bodu
 • podklad k prideleniu súpisného čísla 
 • grafická aj textová časť zo všetkými náležitosťami

 Vytyčovanie práce

 • vytyčovanie stavebného objetu a vnútornej skladby / múrov/
 • vytyčovanie hraníc pozemku
 • vytyčovanie oblúkov(cestné komunikácie)

Výškové práce

 • výškopisné zameranie terénu
 • nivelácia

 Špeciálne práce

 • Podzemné a nadzemné vedenia
 • Zameriavanie a vytyčovanie inžinierskych sieti
 • Pozdľžne a priečne profily (výškopisné zameranie terénu)
 • Kubatúry
 • Vytyčovacia sieť
 • Vytýčenie stavebného objektu a staveniska
 • Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu
 • Geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
 • Meranie posunov stavebných objektov
 • Žeriavové dráhy
 • Vektorizácia a digitalizácia

 Poradenská činnosť

...viac

O nás

Geodetické práce vykonávamevyše 30 rokov, čisa jedná o geometrické plány

inžiniersku geodéziumapovanie a všetky ostatné geodetické služby. Naša firma požíva len tu najmodernejšiu techniku.

Našim zákazníkov poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností a taktiež  Vám pomôžeme pri kúpno-predajných  veciach.

...viac

Referencie

A.S.A  Zohor

DVP group    -  realitná kancelária

JAKOS a.s    poľnohospodárske družstvo

Javys a.s.    Jaslovské Bohunice

Obec Jakubov, Kostolište, Gajary

....

 tisíce spokojných zákazníkov