Odkazy

 

Výrobca geodetických prístrojov      http://www.topcon-positioning.eu/index.asp     

 

Komora geodetov a kartografov        http://www.kgk.sk                                                   

 

Úrad geodéziekartografie a katastra SR    http://www.skgeodesy.sk/                                    

 

Katastrálny portál     http://www.katasterportal.sk            

 

 

Partneri :

E-shop kancelárskych a školských potrieb

http://www.juniorpapier.sk

                                 

...viac

O nás

Geodetické práce vykonávamevyše 30 rokov, čisa jedná o geometrické plány

inžiniersku geodéziumapovanie a všetky ostatné geodetické služby. Naša firma požíva len tu najmodernejšiu techniku.

Našim zákazníkov poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností a taktiež  Vám pomôžeme pri kúpno-predajných  veciach.

...viac

Naše služby

Geometrické plány

Adresné body

Vytyčovacie práce

Nivelácia

Meranie posunov stavebných objektov

Inžinierska geodézia

Vytýčenie stavebného objektu a staveniska

Zamerianie a  vytýčenie inžinierskych sietí

Mapovanie

Poradenská činnosť

Tvorba kúpno-predajných zmlúv...

...viac

Referencie

A.S.A  Zohor

DVP group    -  realitná kancelária

JAKOS a.s    poľnohospodárske družstvo

Javys a.s.    Jaslovské Bohunice

Obec Jakubov, Kostolište, Gajary

....

 tisíce spokojných zákazníkov