Referencie

Naše služby využili:

 • A.S.A  Zohor - likvidácia odpadu
 • Berto a.s. - výroba a predaj mäsových výrobkov
 • Obec Jakubov
 • Obec Kostolište - realizácia cyklistického chodníka
 • Obec Láb
 • Obec Gajary
 • Obec Kuchyňa
 • Obec  Zohor
 • DVP group - realitná kancelária
 • JAKOS a.s  -  poľnohospodárske družstvo
 • Javys a.s. -  Jaslovské Bohunice
 • KovoHalla
 • SAD
 • atď.
...viac

O nás

Geodetické práce vykonávamevyše 30 rokov, čisa jedná o geometrické plány

inžiniersku geodéziumapovanie a všetky ostatné geodetické služby. Naša firma požíva len tu najmodernejšiu techniku.

Našim zákazníkov poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností a taktiež  Vám pomôžeme pri kúpno-predajných  veciach.

...viac

Naše služby

Geometrické plány

Adresné body

Vytyčovacie práce

Nivelácia

Meranie posunov stavebných objektov

Inžinierska geodézia

Vytýčenie stavebného objektu a staveniska

Zamerianie a  vytýčenie inžinierskych sietí

Mapovanie

Poradenská činnosť

Tvorba kúpno-predajných zmlúv...